Zeszyt 2/1997

 

  • PDFWojciech Dadak, Duże miasto jako teren kradzieży z włamaniem, s. 5
  • Tomasz Bigoszewski, Przemoc jako znamię strony przedmiotowej, s. 19
  • Elżbieta Czarny-Drożdżejko, Prawnokarna ochrona znaków towarowych, s. 37
  • Martina Baunack (Mainz), Die psychische Beihilfe, s. 57
  • PDFJanusz Raglewski, Przepadek przedmiotów w nowym Kodeksie karnym, s. 73
  • PDFAndrzej Zoll, Nowa kodyfikacja karna w świetle Konstytucji, s. 97
  • Rudolf A. Mikus, Ein subjektiver Tatbestand des Fahrlässigkeitsdelikts, s. 111