Zeszyt 1/1997

 

  • Kazimierz Buchała, Powrotność do przestępstwa w wymiar kary, s. 7
  • PDFMałgorzata Dąbrowska-Kardas, O dwóch znaczeniach pojęcia społecznego niebezpieczeństwa czynu, s. 19
  • Fieder Dunkel, Status prawny skazanych i możliwości prawnej kontroli rozstrzygnięć wydanych w postępowaniu wykonawczym w RFN, s. 37
  • PDFBarbara Stańdo-Kawecka, Zakład poprawczy w polskim prawie karnym, s. 65
  • PDFAndrzej Zoll, Problem okoliczności wyłączających bezprawność czynu w okresie politycznej zmiany systemu, s. 93
  • Mariusz Żelichowski, Podmiotowość prawna człowieka w okresie życia embrionalno-płodowego, s. 103
  • Michael Andreas Ling, Uberzeugung und richterliche Verantwortung am Beispiel des Vorsatznachweises bei atypischen Sachverhalten, s. 123