Pegasus in Poland: Inadmissibility of Acquisition and Use of a Certain Type of Computer Program under Operational Control

Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych Rok XXVII: 2023, numer 1
Journal of Criminal Law and Penal Studies Volume XXVII: 2023, No. 1

Agnieszka Barczak-Oplustil – dr hab., Katedra Prawa Karnego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Jagielloński / habilitated doctor, Department of Criminal Law, Faculty  of Law and Administration, Jagiellonian University; ORCID: 0000-0003-1532-7594.

Adam Behan – dr, Katedra Prawa Karnego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Jagielloński / Ph.D., Department of Criminal Law, Faculty of Law and Administration, Jagiellonian University; ORCID: 0000-0002-0108-0386.

Mikołaj Małecki – dr hab., Katedra Prawa Karnego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Jagielloński / habilitated doctor, Department of Criminal Law, Faculty of Law  and Administration, Jagiellonian University; ORCID: 0000-0002-2878-2791.

Szymon Tarapata – dr hab., Zakład Prawa Karnego Wykonawczego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Jagielloński / habilitated doctor, Institute of Penitentiary Law, Faculty of Law and Administration, Jagiellonian University; ORCID: 0000-0002-4095-8892.

Witold Zontek – dr, Katedra Prawa Karnego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Jagielloński / Ph.D., Department of Criminal Law, Faculty of Law and Administration, Jagiellonian University; ORCID: 0000-0002-7850-3930.


Full text in PDF (open access)

PDF

 

Keywords

Pegasus, operational control, surveillance, special services, espionage

Summary

The study analyses the IT and legal aspects of the acquisition and use of Pegasus-type  computer software under operational control in Poland. The presented findings demon- strate the inadmissibility Pegasus-type software in Poland within the framework of  operational control, the acquisition and use of which may, in many situations, be deemed to be in breach of the applicable legal provisions and to fulfil the attributes of a criminal offence.

Bibliography

Bidziński M., Ekspertyza w przedmiocie: legalności zakupu i wykorzystywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej systemu „Pegasus”, Opinie i ekspertyzy Senatu nr OE–381, Warszawa 2022,
< https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatekspertyzy/6220/plik/oe-381.pdf >.
Forensic Methodology Report: How to catch NSO Group’s Pegasus,
< https://www.amnesty.org/en/latest/research/2021/07/forensic-methodology-report-how-to-catch-nso-groups-pegasus/ >.
Lipiński K., Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 27 kwietnia 2017 r., II AKa 213/16, „Palestra” 2017, nr 10.
Marcin Wiącek: Polskie prawo nie pozwala władzom używać Pegasusa, wywiad prasowy – „Rzeczpospolita” z 9 stycznia 2022 r.,
< https://www.rp.pl/prawo-dla-ciebie/art19265781-marcin-wiacek-polskie-prawo-nie-pozwala-wladzom-uzywac-pegasusa >.
Wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara do Prezesa Rady Ministrów
Mateusza Morawieckiego z 9 września 2019 r., nr VII.519.2.2019.AG, < https://bip.brpo.gov.pl/sites/default/file/Wystapienie%20do%20premiera%20ws%20systemu%20Pegasus%2C%209%20wrze%C5%9Bnia%202019.pdf >.