Foreigner as a victim of crime in the Polish criminal process (rights and obligations)

Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych Rok XXVI: 2022, numer 1-2
Journal of Criminal Law and Penal Studies Volume XXVI: 2022, No. 1-2

Beata Czechowicz


Full text in PDF (open access)

PDF

 

Keywords

refugees, crisis, victim of crime, criminal procedure, Polish-Belarusian border

Summary

The refugee crisis on the Polish-Belarusian border related to the appearance on the
border of a significant number of people who were brought to the territory of Belarus
and then directed to the territory of Poland in an organized manner by Belarusian ser-
vices led to a number of actions by, among others, Polish authorities, the legal aspects
of which required urgent elaboration. This article addresses the issue of a foreigner as
a victim of crime in the Polish criminal process. Foreigners, including migrants, are
a group particularly vulnerable to experiencing discrimination, violence and aggres-
sion. This is due to the specific life situation in which they find themselves, and often
to the traumatic experiences of migration. The risk of foreigners being harmed is also
reinforced by prevailing stereotypes and prejudices in a given society. The present study
serves as a practical presentation of the rights and obligations of a foreigner as a subject
harmed by a crime. It discusses basic issues and is not exhaustive. The subject of the
analysis is only the provisions of the law, along with the existing case law and doctrine,
and not the current practice of law enforcement agencies, which may be negatively
affected by current policies that reveal tendencies unfavorable to migrants, resulting
in numerous cases of failure by public officials to respect the rights of foreigners at the
Polish-Belarusian border.

Bibliography

< https://amnesty.org.pl/bialorus-polska-ue-nowe-dowody-przemocy-wobec-uchodzcow-migrantow-ek >.
< https://grupagranica.pl/files/Raport-GG-Kryzys-humanitarny-napograniczu-polko-bialoruskim.pdf >.
< https://oko.press/16-latek-z-padaczka-wypchniety-na-bialorus-wycienczony-wrocil-do-polski-teraz-znow-grozi-mu-wywozka >.
< https://oko.press/dezinformacja-zastraszanie-agresja-11-dzialan-sluzb-granicznych-wobec-aktywistow-katalog-bezprawia >.
< https://oko.press/jakby-to-nie-byli-ludzie-13-form-bezwzglednej-przemocy-polskich-sluzb-granicznych-katalog-bezprawia >.
< https://pk.gov.pl/dzialalnosc/wspolpraca-miedzynarodowa/tlumaczenia-wzorow-pouczen/tlumaczenia-wzorow-pouczen >.
< https://sip.lex.pl/#/act/19026405/2819328/okreslenie-wzoru-pouczenia-o-uprawnie-niach-i-obowiazkach-pokrzywdzonego-w-postepowaniu-karnym?cm=URELA-TIONS >.
< https://studylibpl.com/doc/930505/cudzoziemcy-w-polsce-%E2%80%93-dyskrymi-nacja-i-przest%C4%99pczo%C5%9B%C4%87 >.
< https://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2021/11/opinia-legalnosc-pomocy-human-itarnej17112021-1.pdf >.
Dudka K., Podmioty uprawnione do złożenia wniosku o ściganie przestępstwa popełnionego na szkodę małoletniego, „Prokuratura i Prawo” 2006, nr 9.1
Kowalski P., Tożsamość czynu w aspekcie subsydiarnego aktu oskarżenia, „Prokuratura i Prawo” 2013, nr 7–8.
Marszał K., Stachowiak S., Zgryzek K., Proces karny, Katowice 2005.
Mikulska A., Rasizm w Polsce. Raport z badań wśród osób, które doświadczyły przemocy ze względu na swoje pochodzenie etniczne, rasowe lub narodowe, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Warszawa 2020.
Świecki D., w: Kodeks postępowania karnego. Tom I. Komentarz aktualizowany,
red. D. Świecki, LEX/el. 2022.
Świecki D., w: Meritum. Postępowanie karne, red. D. Świecki, Warszawa 2019.