Abortion in the Jurisprudence of the US Supreme Court

Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych Rok XXIV: 2020, numer 4
Journal of Criminal Law and Penal Studies Volume XXIV: 2020, No. 4

Anna Demenko –  Ph.D., Adam Mickiewicz University Poznań; ORCID: 0000-0002-6163-3739; suomessa@amu.edu.pl.

 


Full text in PDF (open access)

 PDF

 

Keywords

abortion, criminal law, human rights, the jurisprudence of US Supreme Court, protection of life, the jurisprudence of ECHR

Summary

The paper presents the analysis of the jurisprudence of the US Supreme Court in cases concerning criminalization and admissibility of abortion which fundamentally influences the law in force concerning abortion in the US. In particular, attention is given to arguments stated by individual judges and justification of their judgments. The paper confronts conclusions from reading the justifications of the decisions of the US Supreme Court and the accompanying opinions of scholars with the only Polish decision in this respect that has been published so far, i.e. the judgment of the Constitutional Tribunal of May 28, 1997, as well as with numerous judgments of the European Court of Human Rights (ECHR). In the conclusion, it is argued that there are certain important similarities between the Strasbourg and the American approach to the rationale behind a legal intervention in the procedure of terminating a pregnancy, while significant differences in the approach to available methods and purpose of imposing restrictions on abortion remains.

Bibliography

Barczak-Oplustil A., Przerywanie ciąży, w: Szczególne świadczenia zdrowotne. System Prawa Medycznego, t. 2, red. L. Bosek, A. Wnukiewicz-Kozłowska, Warszawa 2018.
Blanchfield L., Abortion and family planning related provisions in U.S. foreign assistance law and policy, w: Abortion in the United States. Judicial History, Legislation and FAQS, red. Ph. Mullins, Nowy Jork 2018.
Davies M.F., Kaufman R.E., Truth Is Truth: U.S. Abortion Law in the Global Context, „The Journal of the ACS Issue Briefs” 2018, nr 12.
Engstrom A., The Hyde Amendment: Perpetuating Injustice and Discrimination after Thirty-Nine Years, „Southern California Interdisciplinary Law Journal” 2016, nr 2.
Garlicki L., Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych a „prawo do życia”, „Państwo i Prawo” 1992, z. 8.
Kondratiewa-Bryzik J., Początek prawnej ochrony życia ludzkiego w świetle standardów międzynarodowych, Warszawa 2009.
Shimabukuro J.O., Abortion: Judicial history and legislative response, w: Abortion in the United States. Judicial History, Legislation and FAQS, red. Ph. Mullins, Nowy Jork 2018.  
Szelwa D., Prawa reprodukcyjne w Europie i w Polsce: zakaz, kompromis, czy wybór?, Warszawa 2017.
Tokarczyk R., Normatywne ujęcia antyprokreacji, „Roczniki Socjologii Rodziny” 2000, nr XII.
Wejbert-Wąsiewicz E., Aborcja – między ideologią a doświadczeniem indywidualnym, Łódź 2011.
Wiak K., Pojęcie „człowiek” w polskim prawie karnym, w: Państwo prawa i prawo karne. Księga jubileuszowa Profesora Andrzeja Zolla, tom II, red. P. Kardas, T. Sroka, W. Wróbel, Warszawa 2012.
Zielińska E., Konstytucyjna ochrona prawa do życia od momentu poczęcia, „Państwo i Prawo” 2007, nr 3.
Zielińska E., Oceny prawnokarne przerywania ciąży w Stanach Zjednoczonych, „Studia Prawnicze” 1981, z. 4.
Zielińska E., Przerywanie ciąży. Warunki legalności w Polsce i na świecie, Warszawa 1990.  
Zuniga C., Thompson T-A., Blanchard K., Abortion as a Catastrophic Health Expenditure in the United States, „Women's Health Issues” 2020, nr 6.