Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 26 października 2011 r., II AKa 165/11

Autor: Tomasz Kozioł
Data publikacji: 26 września 2012
Pozycja w wydaniu internetowym: 15/2012

Krytyczna glosa dotyczy dopuszczalności sporządzenia przez sędziego znajdującego się w stanie spoczynku uzasadnienia do wyroku, który został wydany pod przewodnictwem tego sędziego, gdy sprawował on jeszcze swój urząd.

Streszczenie: Sporządzenie przez sędziego w stanie spoczynku uzasadnienia wyroku wydanego pod jego przewodnictwem, gdy jeszcze sprawował urząd sędziego jest prawnie dopuszczalne. Jeżeli jednak przyjmie się pogląd przeciwny, to nie zmienia to faktu, że sporządzenie przez sędziego w stanie spoczynku uzasadnienia wyroku wydanego pod jego przewodnictwem, gdy jeszcze sprawował urząd sędziego nie jest czynnością prawnie bezskuteczną i nie stanowi obrazy przepisu postępowania, która miała wpływ na treść orzeczenia, uzasadniającej per se uchylenie tego wyroku. Wadliwość lub brak uzasadnienia wyroku nie stanowi obrazy przepisu postępowania, która miała wpływ na treść orzeczenia, uzasadniającej per se uchylenie tego wyroku.

Tags: stan spoczynku, uzasadnienie wyroku

Newsletter