Zeszyt 4/2018

Od redakcji

--- zeszyt w przygotowaniu, tytuły robocze ---

 

  • Kamil Siwek - Nadzwyczajne złagodzenie grzywny kumulatywnej

wkrótce więcej informacji

streszczenie wkrótce

  • Wojciech Dadak - Przestępstwa motywowane uprzedzeniami (o problemach z analizą przestępczości z nienawiści)

wkrótce więcej informacji

streszczenie wkrótce

  • Agnieszka Pilch - Prewencyjne wyłączenie warunkowego przedterminowego zwolnienia (na marginesie projektowanej zmiany art. 77 k.k.)

wkrótce więcej informacji

streszczenie wkrótce

  • Katarzyna Wiśniewska - Przedawnienie roszczeń o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie, zastosowanie środka zabezpieczającego, niesłuszne tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie (pomiędzy teorią a praktyką))

wkrótce więcej informacji

streszczenie wkrótce

  • Paweł Gacek - Polecenie prokuratora wydane Policji na podstawie art. 15 § 1 k.p.k. (wybrane zagadnienia)

wkrótce więcej informacji

streszczenie wkrótce

  • Tomasz Lenartowicz - Dopuszczalność ponownego przesłuchania małoletniego pokrzywdzonego przestępstwem seksualnymi

wkrótce więcej informacji

streszczenie wkrótce

  • Andrzej Jezusek - Możliwość dezinformowania przez świadka organów postępowania w świetle prawa do obrony, zasady równości wobec prawa i zasady praworządności a realizacja znamion występku z art. 233 § 1a k.k.

wkrótce więcej informacji

streszczenie wkrótce

  • Szymon Tarapata - Zakres wyłączenia karalności za delikt karnoskarbowy w przypadku złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji podatkowej (na marginesie postanowienia Sądu Najwyższego z 20 czerwca 2012 r., I KZP 3/12)

wkrótce więcej informacji

streszczenie wkrótce

 

Newsletter