Zeszyt 3/2018

Od redakcji

--- zeszyt w przygotowaniu, tytuły robocze ---

 

  • Daria Kucyper, Daniel Kwiatkowski - Finansowanie terroryzmu na gruncie znowelizowanego art. 165a k.k.

wkrótce więcej informacji

streszczenie wkrótce

  • Tomasz Kyś - Kryteria ustalania niekorzystnego charakteru rozporządzenia mieniem na gruncie przestępstwa z art. 286 § 1 k.k.

wkrótce więcej informacji

streszczenie wkrótce

  • Tomasz Tyburcy - Mienie jako przedmiot ochrony w prawie karnym (na wybranych przykładach)

wkrótce więcej informacji

streszczenie wkrótce

  • Monika Utracka - Przestępstwa fakturowe: czy są przestępstwami przeciwko wiarygodności dokumentów?

wkrótce więcej informacji

streszczenie wkrótce

  • Łukasz Duśko, Michał Wszołek - Podmiot przestępstwa z art. 300 § 2 k.k. (wybrane zagadnienia)

wkrótce więcej informacji

streszczenie wkrótce

  • Joanna Machlańska - Prejudycjalność w rosyjskim procesie karnym  (analiza na tle polskiego porządku prawnego)

wkrótce więcej informacji

streszczenie wkrótce

  • Milena Garwol - Tożsamość czynu w prawie karnym materialnym i procesowym (na marginesie wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 12 listopada 2009 r., II Aka 277/09)

wkrótce więcej informacji

streszczenie wkrótce

  • Jędrzej Liberacki - Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 6 grudnia 2017 r., V KK 240/17 (znamiona oszustwa)

wkrótce więcej informacji

streszczenie wkrótce

 

 

Newsletter

logo kipk white