Zeszyt 2/2018

Od redakcji

--- zeszyt w przygotowaniu, tytuły robocze ---

 

  • Daniel Kwiatkowski - Brak przedmiotu nadającego się do popełnienia na nim czynu zabronionego jako znamię usiłowania nieudolnego (ujęcie doktrynalne i orzecznicze)

wkrótce więcej informacji

streszczenie wkrótce

  • Piotr Czapla, Natalia Ossolińska, Aneta Ostafin, Michał Rachalski, Grzegorz Surma - Z problematyki usiłowania nieudolnego i dobrowolności czynnego żalu (analiza krytyczna uchwały siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 19 stycznia 2017 r., I KZP 16/16)

wkrótce więcej informacji

streszczenie wkrótce

  • Andrzej Lewna - Obiektywizacja odpowiedzialności za lekkomyślność w prawie karnym Anglii i Walii (spojrzenie komparatystyczne)

wkrótce więcej informacji

streszczenie wkrótce

  • Dominik Zając - Zgoda dzierżyciela dobra prawnego na zachowanie ryzykowne jako okoliczność wpływająca na zakres odpowiedzialności karnej

wkrótce więcej informacji

streszczenie wkrótce

  • Jolanta Kajfasz - Rektor jako osoba zobowiązana do zawiadomienia o podejrzeniu popełniania plagiatu (rozważania na gruncie odpowiedzialności dyscyplinarnej studentów)

wkrótce więcej informacji

streszczenie wkrótce

  • Łukasz Duśko - Odpowiedzialność karna za nielegalne prowadzenie działalności bankowej

wkrótce więcej informacji

streszczenie wkrótce

  • Anna Podkówka - Wykonywanie kar orzeczonych w sprawach o wykroczenia

wkrótce więcej informacji

streszczenie wkrótce

  • Aleksandra Nieprzecka - Porozumienia procesowe w praktyce trybunałów ad hoc (uwagi krytyczne)

wkrótce więcej informacji

streszczenie wkrótce

 

Newsletter

logo kipk white