Zeszyt 4/2017

Od redakcji

Wkrótce więcej informacji.

 

  • O nowelizacji art. 25 § 2a k.k. (przekroczenie granic obrony koniecznej)

wkrótce więcej informacji

streszczenie wkrótce

  • O nowelizacji przestępstwa niealimentacji

wkrótce więcej informacji

streszczenie wkrótce

  • Karalność obrotu dopalaczami w świetle art. 165 k.k.

wkrótce więcej informacji

streszczenie wkrótce

  • Pozytywna prognoza kryminologiczna

wkrótce więcej informacji

streszczenie wkrótce

  • Odpowiedzialność karna funkcjonariusza publicznego za nadużycie władzy

wkrótce więcej informacji

streszczenie wkrótce

  • Odpowiedzialność karna za przeprowadzenie przeszczepu autologicznego

wkrótce więcej informacji

streszczenie wkrótce

  • Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 5 marca 2015 r., III KK 274/14 - obraza uczuć religijnych

wkrótce więcej informacji

streszczenie wkrótce

  • Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 29 stycznia 2004 r., I KZP 40/03  znaczenie pojęcia "postępowanie karne"

wkrótce więcej informacji

streszczenie wkrótce

Newsletter

logo kipk white